Ezoterika

Čierny mesiac & Nov

Čierny mesiac & Nov

V čom je rozdiel?

 

 

Takmer vždy sa zdá byť trochu nejasné, pokiaľ ide o tieto dva pojmy. Často sa tiež zdá, že sa používajú zameniteľne – čo len zvyšuje zmätok!

Pozrime sa teda, či nemôžeme nastaviť niektoré veci priamo.

Čierny mesiac

Astronomicky sa to týka obdobia, kedy Mesiac nie je viditeľný na oblohe. Toto trvá 1-3 dni v závislosti od vašej polohy. Toto je obdobie medzi koncom Ubúdajúceho Mesiaca až po samotný začiatok Pribúdajúceho Mesiaca, keď Mesiac opäť osvetľuje Slnko.

Astrologicky a magicky sa to týka obdobia, keď Mesiac nie je osvetlený žiadnym spôsobom, je to obdobie medzi koncom Ubúdajúceho Mesiaca a začiatkom Pribúdajúceho Mesiaca.

(Kto chce robiť dobre a úspešne robiť magické rituály, musí sa naučiť správne a efektívne využívať energiu Čierneho Mesiaca. )

 

Nov

Astronomicky sa to týka stredného bodu Čierneho mesiaca, čas v ktorom je mesiac presne medzi fázou Pribúdajúceho a Ubúdajúceho mesiaca. Označovanie Novu v kalendároch, dokonca aj na webovej stránke NASA, je stredový bod, vrchol Čierneho mesiaca.

Astrologicky a magicky sa to týka samotného začiatku Pribúdajúceho Mesiaca, keď je Mesiac opäť osvetlený Slnkom; Ten prvý polmesiac Mesiaca na oblohe.

Je výhodnejšie v tomto prípade používať astrologické a magické definície, nakoľko sú najpresnejšie. Tiež je vhodné poznamenať, že ide o pomerne staršie definície týchto pojmov, ktoré boli pôvodne použivané ako súčasť námornej, astronomickej a bežnej slovnej zásoby.

Preložené z anglického originálu

http://www.ladyalthaea.com/all-articles/dark-moon-vs-new-moon